menu

volle uren

halve uren

volle en halve uren

wijzers tekenen volle uren

wijzers tekenen halve uren

wijzers tekenen volle & halve uren

  menu  

 

1. druk op de gewenste klok

2. afdrukken via 'bestand afdrukken'

3. F5 = nieuwe reeks oefeningen